Avís legal

Estàs en un espai compromés amb els drets dels seus usuaris i per raó, tindràs màxima transparència i rigor sobretot el que necessites saber sobre aquesta web.

Aquesta web compleix rigorosament amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Els serveis i/o productes estan disponibles només per a les persones jurídiques i les persones que tinguen 16 anys.

Identificador del responsable de la web

 • Denominació social: Borrás i Saura S.L.
 • NIF: B12981353
 • Email: info@lesgarroferes.com
 • Domicili social: Carrer Delegat Valera, 47. 12180, Cabanes, Castelló. Espanya.

Compromisos i obligacions dels usuaris

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Borràs i Saura S.L.. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravindre la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús de la web, amb finalitats il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguen causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

 • La seua reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compte amb la meua autorització com a legítim titular.
 • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o del meu com a legítim titular.
 • La seua utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització de la web masdelesgarroferes.com l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que poguera danyar la imatge, els interessos i els drets de Borràs i Saura S.L. o de tercers o que poguera danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal masdelesgarroferes.com o que impedira, de qualsevol forma, la normal utilització de la web.

No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en Internet no són enterament fiables i que, per tant masdelesgarroferes.com no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguen produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que pose tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per a evitar la presència d’aquests elements nocius.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicats per l’usuari a Borràs i Saura S.L. poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a la gestió de recursos informàtics, assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que s’estableix en la normativa vigent en protecció de dades.

La comunicació entre els usuaris i masdelesgarroferes.com utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrats gràcies a protocols a https, per tant, garantisc les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estiga garantida.

Plataforma de resolució de conflictes

Pose també a la disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Enllaços externs

Les pàgines de la web masdelesgarroferes.com proporciona enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers.

L’únic objecte dels enllaços és proporcionar a l’usuari la possibilitat d’accedir a aquests enllaços.

Borràs i Saura S.L. no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguen derivar-se a l’usuari per accés a aquests enllaços.

Així mateix, l’usuari trobarà dins d’aquest lloc, pàgines, promocions, programes d’afiliats que accedeixen als hàbits de navegació dels usuaris per a establir perfils. Aquesta informació sempre és anònima i no s’identifica a l’usuari.

La informació que es proporcione en aquests llocs patrocinat o enllaços d’afiliats està subjecta a les polítiques de privacitat que s’utilitzen en aquests llocs i no estarà subjecta a aquesta política de privacitat. Pel que recomane àmpliament als usuaris a revisar detalladament les polítiques de privacitat dels enllaços d’afiliat.

Exclusió de garanties i responsable

Borràs i Saura S.L. no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pogueren portar causa de:

 • La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web, o dels seus serveis i continguts.
 • L’existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts.
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal.
 • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris en el lloc web.
 • El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que pogueren dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre Borràs i Saura S.L. amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Castelló de la Plana.

En cas que qualsevol usuari tinguera algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal masdelesgarroferes.com, per favor dirigisca’s a info@lesgarroferes.com.

L’avís legal ha sigut actualitzat per última vegada el 09/04/2021.

Abrir chat
1
Resuelve tus dudas aquí
Hola!

Estic per ací per si em necessites.

Escriu-me per a preguntar-me el que vulgues.