Política de privacitat

Informació addicional sobre protecció de dades

El que es fa i no es fa amb les teues dades personals en aquesta web ho trobaràs ací.
Aquesta política expressa com es tractarà i protegirà la informació personal de totes les persones que es relacionen amb Borràs i Saura S.L. a través d’aquest lloc web. Per favor, has de llegir tots els apartats de l’Avís Legal, de la política de cookies i de la present política de privacitat abans d’utilitzar aquesta web.

De conformitat amb el que es disposa en Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, Borràs i Saura S.L., t’informa que, mitjançant l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat, prestes el teu consentiment exprés, informat, lliure i inequívoc perquè les Dades que proporciones, i sobre els quals s’apliquen les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives previstes en la normativa vigent, siguen tractats per Borràs i Saura S.L., com a responsable del tractament.

Qui és el responsable d’aquesta web?

 • Identitat del Responsable: Borràs i Saura S.L.
 • Nom comercial: Mes dels Garroferes
 • NIF: B12981353
  Adreça: Carrer Delegat Valera, 47. 12180, Cabanes, Castelló. Espanya.
 • Correu electrònic: info@lesgarroferes.com

Quines dades personals es recullen en aquesta web?

Per a les finalitats establides en aquesta Política de Privacitat, Borrás i Saura S.L. recapta i tracta les Dades Personals que es detallen a continuació, que dependran dels diferents productes o serveis que sol·licite en aquesta Web:

 • Dades identificatives: nom.
 • Dades de contacte: correu electrònic, número de telèfon mòbil.
 • Dades navegació: adreça IP, tipus i identificació del dispositiu, tipus de navegador, domini a través del qual accedeix al Lloc web, dades de navegació, activitat en el Lloc web.

Amb quina base legal es tracten aqueixes dades?

Tractem les teues dades personals amb les següents bases legals:

 • L’execució d’un contracte amb Borràs i Saura S.L., per a la contractació de serveis, publicar anuncis i gestionar els serveis sol·licitats.
 • El consentiment de l’usuari en relació al contacte, la subscripció a continguts i l’enviament de comunicacions comercials, via mail, cookies o sistemes de missatgeria.
 • L’interés legítim del responsable del tractament per a protegir els usuaris de la web de Borrás i Saura S.L. d’abusos i fraus en l’ús dels nostres serveis.

Amb quines finalitats tractarem les teues dades?

En aquesta web, existeix diferents formularis, en cadascun d’ells, la informació que reculla s’utilitzarà de la següent manera:

 • Formulari de contacte: També existeix un formulari de contacte per a consultes, suggeriments o contacte professional. En aquest cas s’utilitzarà l’adreça de correu electrònic o número de telèfon per a respondre a les mateixes i enviar la informació que l’usuari requerisca a través de la web.
 • Formulari de comentaris: Les dades personals introduïdes en el formulari per a inserir aquests comentaris seran utilitzats exclusivament per a moderar-los i publicar-los.

Temps de conservació de les dades personals

El període de conservació de les dades personals variarà en funció del servei que el Client contracte. En qualsevol cas, serà el mínim necessari, podent mantindre’s fins a:

 • 4 anys: Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social (obligacions en matèria d’afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris…); Arts. 66 et seq. Llei General Tributària (llibres de comptabilitat…).
 • 5 anys: Art. 1964 del Codi Civil (accions personals sense termini especial).
 • 6 anys: Art. 30 del Codi de Comerç (llibres de comptabilitat, factures…).
 • 10 anys: Art. 25 de la Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.
 • Dades de potencials clients: les dades es conservaran en tot cas durant la vigència de la relació comercial establida i, una vegada conclosa, dos anys, llevat que l’usuari sol·licite abans la seua supressió.

Quins són els teus drets en el que concerneix l’ús de les teues dades?

Qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre si en Borràs i Saura S.L. estem tractant dades personals que el concerneixen o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
 • Sol·licitar la seua rectificació o supressió.
 • Sol·licitar la seua cancel·lació.
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Oposar-se al tractament.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

En cas que senta vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seues dades personals, especialment quan no haja obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: https://www.aepd.es/es

Per a exercitar aquests drets, pot escriure a info@lesgarroferes.com

Existeix un formulari per a l’exercici dels seus drets, el pot demanar per email o si ho prefereix, pot usar els elaborats per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o tercers.

Aquests formularis han d’anar signats electrònicament o ser acompanyats de fotocòpia del DNI.

Si li representa algú, ha d’adjuntar còpia del seu DNI, o ha d’estar signat amb la seua signatura electrònica.

Els formularis poden ser presentats presencialment, enviats per carta o per mail a l’adreça del responsable que apareix a l’inici d’aquest text.

Accions de remàrqueting Google Ads

Ads és una plataforma de Google destinada als ANUNCIANTS que volen publicitar-se en GOOGLE. En masdelesgarroferes.com s’utilitza Google Ads, la plataforma de publicitat de Google que permet crear campanyes i anuncis per a mostrar-los en altres pàgines webs. En generar un anunci, es pot segmentar el públic per:

 • Lloc
 • Dades demogràfiques (edat, sexe, etc.)
 • Interessos (activitats, aficions, etc.)
 • El que compren en internet i per altres canals
 • Etc.

Les dades obtingudes a través de Google Ads estan subjectes a aquesta política de privacitat des del moment en què l’usuari deixa les seues dades en el formulari d’aquesta web per a unir-se al butlletí de subscripcions. En cap cas s’utilitzarà la informació procedent de Google amb una finalitat diferent.

Notificació i declaració de bretxes

En Borràs i Saura S.L. assumim mesures de seguretat adequades al nivell de risc per a protegir la informació personal contra pèrdua, ús indegut i accés no autoritzat, divulgació, alteració i destrucció, tenint en compte els riscos que comporta el processament i la naturalesa de la informació personal; no obstant això, si Borràs i Saura S.L. , determina que les seues dades de serveis han sigut malversats (fins i tot per un empleat de Borràs i Saura S.L., s’han vist exposats per una bretxa de seguretat o adquirits de manera incorrecta per un tercer, Borràs i Saura S.L. t’informarà immediatament d’aquesta bretxa de seguretat, apropiació o adquisició indeguda.

A quins destinataris es comunicaran les teues dades?

Moltes eines utilitzades en aquesta web per a gestionar dades són contractades per tercers. Per a prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, Borràs i Saura S.L. comparteix dades amb els següents prestadors sota les seues corresponents condicions de privacitat:

Proveïdors de serveis externs (per exemple, serveis de processament de pagament, processament de comandes, anàlisis, gestió campanyes de màrqueting, gestió de llocs web, i distribució de correu electrònic i altres proveïdors de serveis similars) a fi que aquests puguen realitzar funcions comercials en nom de Borràs i Saura S.L.

Poden tindre accés a aquesta web de manera ocasional l’empresa de desenvolupament i manteniment web, o la de hosting. Les mateixes tenen signat un contracte de prestació de serveis que els obliga a mantindre el mateix nivell de privacitat que s’aplica als tractaments realitzats en aquesta web.

Qualsevol transferència internacional de dades derivada de la utilització d’eines o proveïdors de serveis, estarà adherida al conveni Privacy Shield, que garanteix que les empreses de programari americà compleixen les polítiques de protecció de dades europees en matèria de privacitat, secret i seguretat de les dades.

Segmentació i elaboració de perfils

El registre de les dades personals aportades en el moment de contacte, interacció amb la web i qualsevol altra dada facilitada durant la navegació, incloent la informació subministrada per les cookies en relació als hàbits de navegació, serà utilitzada a fi de ser segmentats o categoritzats amb la finalitat d’aplicar-los a l’activitat relacionada amb (la gestió d’administració general, informació, comercialització d’espais publicitaris, anàlisis de propostes sol·licitades pels usuaris/clients, estudi estadístic dels serveis i continguts utilitzats, gustos i preferències, i enquestes o formularis).

L’elaboració de perfils, mitjançant l’anàlisi de les teues decisions individuals automatitzades, consisteix en la utilització de les teues Dades Personals per a avaluar determinats aspectes personals, com l’anàlisi i predicció de la seua situació econòmica, preferències personals, interessos, comportament, ubicació, moviments i actituds. Sent la lògica aplicada per a l’obtenció d’aquests perfils la utilització de procediments estadístics i sent les conseqüències d’aquest tractament de les seues dades mitjançant la realització de perfils, l’enviament de comunicacions personalitzades del seu interés amb continguts relacionats amb el disseny i creació de pàgines web.

La base legal per al tractament de les seues dades per als fins indicats i l’elaboració de decisions individuals automatitzades elaborant perfils, és el consentiment atorgat en marcar la casella anteriorment indicada.

Les dades que utilitzem en l’elaboració de perfils i que vam mostrar als anunciants no són dades que permeten identificar als usuaris, només es mostra en una gràfica el tipus de públic que tenim, la seua edat, país, gènere, etc.

Secret i seguretat de les dades

masdelesgarroferes.com es compromet a l’ús i tractament de les dades personals de l’usuari, respectant la seua confidencialitat, d’acord amb la finalitat d’aquells; així com a donar compliment a la seua obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent de protecció de dades.

Aquesta web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les teues dades viatgen de manera íntegra i segura; és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i l’usuari web, i en retroalimentació és totalment xifrada o encriptada.

masdelesgarroferes.com no pot garantir l’absoluta inexpugnabilidad de la xarxa Internet, ni, per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Respecte a la confidencialitat del processament, Borràs i Saura S.L. s’assegurarà que qualsevol persona que estiga autoritzada per Borràs i Saura S.L. per a processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja siga un deure contractual o legal).

Quan es presente algun incident de seguretat, en adonar-se Borràs i Saura S.L. haurà de notificar al Client sense demores indegudes i haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conega, o quan el client el sol·licite raonablement.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, eres l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remetes a masdelesgarroferes.com, exonerant a Borràs i Saura S.L., de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantindre’ls degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-lo a Borràs i Saura S.L. en els termes establits en aquesta Política per a l’exercici dels drets ARC. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

Canvis en la política de privacitat

Borràs i Saura S.L. es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seua posada en pràctica.

Abrir chat
1
Resuelve tus dudas aquí
Hola!

Estic per ací per si em necessites.

Escriu-me per a preguntar-me el que vulgues.